Cài đặt giao diện vnStat PHP frontend

VnStat PHP là một ứng dụng web frontend dành cho công cụ mạng phổ biến “vnstat”. VnStat PHP giám sát lưu lượng mạng bằng giao diện thân thiện và hiển thị lưu lượng mạng ra/vào sử dụng với báo cáo hàng giờ, hàng ngày, hàng tháng và tổng hợp.

Yêu Cầu

Cài Đặt

Cách 1:
Tải về máy tính và upload trực tiếp lên folder muốn đặt ( public_html, www,…)
Các bạn có thể tải tại đây vnstat_php_frontend-1.5.1.tar.gz
Cách 2:
( Ví dụ ở đây mình muốn đặt trong folder /home/vntuts.net/public_html/ )
Sử dụng lệnh:

cd /home/vntuts.net/public_html/
wget http://www.sqweek.com/sqweek/files/vnstat_php_frontend-1.5.1.tar.gz
tar -xzvf vnstat_php_frontend-1.5.1.tar.gz

lúc này bạn đã có thể truy cập.
như của mình sẽ là https://vntuts.net/vnstat_php_frontend-1.5.1

Thay đổi ngôn ngữ

Ngôn ngữ mặc định sẽ là Hà Lan. Để thay đổi, ta vào thư mục vừa giải nén tìm file config.php
Thay đổi:

$language = 'nl';

thành

$language = 'en';

Lưu file và refresh trang trong trình duyệt, khi đó ngôn ngữ mà bạn vừa thay đổi sẽ xuất hiện.
Do vnStat tiêu tốn rất ít tài nguyên nên việc chạy chương trình trong chế độ background sẽ không ảnh hưởng gì đến tổng thể về hiệu suất hệ thống.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *