Download Windows 10 Version 10240 Threshold 1

Ngày 29/7/2015, Microsoft chính thức phát hành Windows 10 tới người dùng trên toàn thế giới đánh dấu 1 bước nhảy vọt cho lịch sử phát triển hệ điều hành Windows.

Mã build chính thức 10240 hay còn được gọi với code name là Threshold 1 với rất nhiều cải tiến mới mẻ hứa hẹn sẽ thuyết phục được những người dùng khó tính nhất.

Dưới đây là toàn bộ file ISO chuẩn nguyên gốc MSDN và VLSC được tải và reupload lên Google Drive, các bạn vui lòng check mã SHA1 sau khi tải về để tránh sự cố không mong muốn trong quá trình cài đặt

I, ISO MSDN 
1. Education
File Name: en_windows_10_education_x86_dvd_6848121.iso 
= Win10_Academic_English_x32.iso
Languages: English 
SHA1: BB26243771F911C26D0FB9BE3171D3F1C74615A3 

File Name: en_windows_10_education_x64_dvd_6848120.iso 
= Win10_Academic_English_x64.iso
Languages: English 
SHA1: 02D3174B7853AA3465828B0AE1D3D6A0C22AFD57

2. Enterprise

File Name: en_windows_10_enterprise_x86_dvd_6851156.iso 
Languages: English 
SHA1: E7138032986BFCFA0E5F1A8E41E2E9FD1EC94268 

File Name: en_windows_10_enterprise_x64_dvd_6851151.iso 
Languages: English 
SHA1: 30AD1CDF5D0670F12788005131E24862F6AB8AAB 

3. Enterprise LTSB

File Name: en_windows_10_enterprise_2015_ltsb_x64_dvd_6848446.iso 
Languages: English 
SHA1: 264D48C902E6B586A1ED965062F7DA4D4DA99B35 

File Name: en_windows_10_enterprise_2015_ltsb_x86_dvd_6848454.iso 
Languages: English 
SHA1: ABE400AD86C604197A3B163E31AFCC1B7C53325E 

4. Home Single Language

File: Win10_SingleLang_English_x32.iso 
Languages: English 
SHA1: 42D88A9E10747F15059C2F389B47C436BC1DD25C 

File: Win10_SingleLang_English_x64.iso 
Languages: English 
SHA1: 2CFAB9B3F63B8812A6B23375DE639B1F97A4C505 

5. IoT ( Internet Of Things )

Windows 10 IoT Core for Raspberry Pi 2 (ARM) - DVD (English)
File Name: en_windows_10_iot_core_for_raspberry_pi_2_arm_dvd_6856748.iso 
Languages: English 
SHA1: 2537BD29DA33CE59B6CE4134A817CE1265BDE6FC 

Windows 10 IoT Core for MinnowBoard MAX (x86) - DVD (English)
File Name: en_windows_10_iot_core_for_minnowboard_max_x86_dvd_6856744.iso 
Languages: English 
SHA1: 0E1E0C650A585CCBD43019EEC6775219E8ED3526 

6. Multiple Edition ( Pro + Home )

File Name: en_windows_10_multiple_editions_x86_dvd_6848465.iso 
= Win10_English_x32.iso
Languages: English 
SHA1: D927A91E1DD7D9C6023D0DA1DBCB16DEFEC5B6C1 

File Name: en_windows_10_multiple_editions_x64_dvd_6846432.iso 
= Win10_English_x64.iso
Languages: English 
SHA1: 60CCE9E9C6557335B4F7B18D02CFE2B438A8B3E2 

7. Windows 10 Symbols Debug/Checked

Windows 10 Symbols Debug/Checked (x86) - (English)
File name: en_windows_10_symbols_debug_checked_x86_6903187.msi
Languages: English
SHA1: 5095DF322031AA7DD082BF11EAE9D817177A6687

Windows 10 Symbols Debug/Checked (x64) - (English)
File name: en_windows_10_symbols_debug_checked_x64_6903166.msi
Languages: English
SHA1: 640A25D163EF50329FE34FA201C3E401652CA449

8. Features on Demand

Windows 10 Features on Demand (x64) - DVD (English)
File Name: en_windows_10_features_on_demand_x64_dvd_6846440_.iso
Languages: English
SHA1: 5B1050FD0B7502207FF2C22E08E02662A62C3473

Windows 10 Features on Demand (x86) - DVD (English)
File Name: en_windows_10_features_on_demand_x86_dvd_6848469.iso
Languages: English
SHA1: 677B3ACDC5574A000A5A49CED85B7D96228F4474

II, ISO VLSC

1. Education

 File: SW_DVD5_WIN_EDU_10_32BIT_English_MLF_X20-27061.iso
CRC-32: 6eb5dd2c
  MD4: 72e18fa22ba191cf46fa568177a23691
  MD5: 93ee226a849d5134194d0b06e7596d95
 SHA-1: 0cdf262e78389f78fea2bece0d3262c0abec1c40

 File: SW_DVD5_WIN_EDU_10_64BIT_English_MLF_X20-27065.iso
CRC-32: 617b16bc
  MD4: c3e70bcef3c4b029096e1805586c0d5a
  MD5: 45a6e65e5c8ba9a78870f05ff0119d79
 SHA-1: 196f8eb23499e051b0c031c46c42722e82d0b33c

2. Enterprise VLSC = Enterprise MSDN

3. Professional

 File: SW_DVD5_Win_Pro_10_32BIT_English_MLF_X20-25553.iso
CRC-32: 7eab8b9c
  MD4: 698f63d943a9f4e7aa72a8081005065d
  MD5: e26c9e9a9f4295fc751108b42d6995ca
 SHA-1: ed3fead43302a9ff297340d5dfd0ec29021b4e3c

 File: SW_DVD5_Win_Pro_10_64BIT_English_MLF_X20-25557.iso
CRC-32: ca61999a
  MD4: ef8aa9834f0d245983cef41e64763536
  MD5: ca7c43c52fb1f6afc88914c7b346b7ee
 SHA-1: c48c7e1c981463e6b8c8ca5e81500550128168e6

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *