Download Windows 10 Version 1151 Threshold 2 Update Feb 2016

Windows 10 đã chính thức ra mắt một năm và ngày 2/8/2016 vừa qua thì Microsoft đã đưa ra bản update mới với cái tên ấn tượng Windows 10 Anniversary Update. Trong lần update này, Microsoft đã đưa ra nhiều tính năng mới hấp dẫn người dùng (Đáng ra nên có từ lâu ? ), các bạn có thể tham khảo thêm tại đây.

windows-10-update-anniversary

Các bạn có thể dễ dàng update lên phiên bản này từ menu setting hoặc xem hướng dẫn tại đây, tại thời điểm viết bài thì tuyến cáp quang biển AAG đang bị đứt nên việc update có thể bị gián đoạn nên các bạn cố gắng chờ hoặc chờ đến khi sự cố được giải quyết xong rồi update ?

Trong trường hợp cài mới thì các bạn có thể dùng ISO mình vừa download từ MSDN về để cài đặt, đây là giải pháp nhanh và sạch sẽ nhất, lưu ý là giải pháp này chỉ áp dụng đối với những bạn có kinh nghiệm

Dưới đây là file ISO chuẩn nguyên gốc được tải từ MSDN & VLSC, vui lòng check mã SHA1 trước khi cài đặt

I, ISO MSDN

1. Education

File Name: en_windows_10_education_version_1511_updated_feb_2016_x64_dvd_8380184.iso
= Win10_1511_1_Education_English_x64.iso
Languages: English
SHA1: 44AC13D755CC90AFF396F28D482FF49928D21F77

File Name: en_windows_10_education_version_1511_updated_feb_2016_x86_dvd_8379701.iso
= Win10_1511_1_Education_English_x32.iso
Languages: English
SHA1: 0454C8E71C53AD6D607EEA6FB24651ADA256E1AD

2. Enterprise

File Name: en_windows_10_enterprise_version_1511_updated_feb_2016_x64_dvd_8378876.iso
Languages: English
SHA1: CEE9E8F9650B4179ED1B29922442351DD46F50A2

File Name: en_windows_10_enterprise_version_1511_updated_feb_2016_x86_dvd_8378870.iso
Languages: English
SHA1: 1C4B56B8C08EB9A3EA8C9BF76255CBA6402E4F0F

3. Home Single Language

File Name: Win10_1511_1_SingleLang_English_x32.iso
Languages: English
SHA1: CFB68F8B1577AEBDFC33ED5A912C1A3BA24BB8CE

File Name: Win10_1511_1_SingleLang_English_x64.iso
Languages: English
SHA1: 5C5074426086261C4811783321771D7827631F4E

4. Multiple Edition ( Pro + Home )

File Name: en_windows_10_multiple_editions_version_1511_updated_feb_2016_x64_dvd_8379634.iso
= Win10_1511_1_English_x64.iso
Languages: English
SHA1: B57921DDF4672C101F312AA66DD481350035D7E9

File Name: en_windows_10_multiple_editions_version_1511_updated_feb_2016_x86_dvd_8379694.iso
= Win10_1511_1_English_x32.iso
Languages: English
SHA1: 1FA08DA60F335E8ED33E56FF64C8063C9033E094

5. IoT

File Name: en_windows_10_iot_core_version_1511_updated_feb_2016_x86_arm_dvd_8369778.iso
Languages: English
SHA1: 685345196FBC9FC3D103A3D4C290411C3A1988D6


II, ISO VLSC

1. Enterprise MSDN = Enterprise VLSC

2. Education

 File: SW_DVD5_WIN_EDU_10_1511.1_64BIT_English_MLF_X20-93836.ISO
CRC-32: ac984227
  MD4: 35bdfebf8547e4f0748af2a361858315
  MD5: 6637888b0e8c9580d07b326c95f7da00
 SHA-1: 8b340a8d8ff2f3af62028fd724de46ad0e532ce3

 File: SW_DVD5_WIN_EDU_10_1511.1_32BIT_English_MLF_X20-93835.ISO
CRC-32: ec482d14
  MD4: a661fbd3fdd6ddad17f473c30f4c5ef2
  MD5: 0eb0abd673bffb5caf12110e6b5cd42f
 SHA-1: c36161fc22d3a2dd2a13f7fcd27016a505b04638

3. Professional

 File: SW_DVD5_Win_Pro_10_1511.1_32BIT_English_MLF_X20-93913.ISO
CRC-32: 6c081004
  MD4: fdad781396e8e595db55e3a952c85b5d
  MD5: f35342c8f5160215a2216367ad240aeb
 SHA-1: bc4d55bcd0ab2b2787fa642ffc1934852104d0cc

 File: SW_DVD5_Win_Pro_10_1511.1_64BIT_English_MLF_X20-93914.ISO
CRC-32: ebd9b956
  MD4: b99524204b248a202ef054cac44c8fed
  MD5: bd09dc56c51a6ce137b8c0eb7c4369ea
 SHA-1: ed6403cc3425f4b1afacf400e97d90c25bb7780b

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *